ایستگاه های سنجش آلودگی هوای محیط

کمپانی DKK-TOA ژاپن سازنده ایستگاههای سنجش آلودگی هوای محیط و کنترل کیفیت هوای شهری بصورت ایستگاهی Stationary و سیار(ون یا تریلر).

ايستگاههاي ثابت مانيتورينگ آلودگي هوا

 • مجهز به تمام آنالايزرهاي لازم مطابق با استانداردهاي مدون مربوطه.
 • كنترلر مركزي جهت پردازش داده هاي آنالايزرها.
 • مجهز به Data Logger و نرم افزار قوي محاسبات آلودگي.
 • مجهز به سيستمهاي جانبي نظير مترولوژي، مولدها و سيلندرهاي گازهاي كاليبراسيون.
 • سيستمهاي مخابراتي و تله متري به منظور ارسال نتايج به ستادهاي مركزي.
 • مجهز به بدنه مقاوم با سيستمهاي حرارتي و برودتي مناسب شرائط متنوع آب و هوائي.

ايستگاههاي سيار مانيتورينگ آلودگي هوا

 • مدلهاي متنوع تريلرهاي خودكششي يا يدك كش بسته به نوع كاربرد.
 • مجهز به موتورهاي كم مصرف جهت كاهش آلودگي.
 • مجهز به تمام آنالايزرهاي لازم مطابق با استانداردهاي مدون مربوطه.
 • كنترلر مركزي جهت پردازش داده هاي آنالايزرها.
 • مجهز به Data Logger و نرم افزار قوي محاسبات آلودگي.
 • مجهز به سيستمهاي جانبي نظير مترولوژي، مولدها و سيلندرهاي گازهاي كاليبراسيون.
 • سيستمهاي مخابراتي و تله متري به منظور ارسال نتايج به ستادهاي مركزي.
 • مجهز به بدنه مقاوم با سيستمهاي حرارتي و برودتي مناسب شرائط متنوع آب و هوائي.

FPM-377

 • اندازه گيري غلظت جرمي به روش اشعه بتا.
 • تعبيه سنسور نيمه هادي Semi Conductor جهت دريافت اشعه بتا
 • كاليبراسيون راحت با بهره گيري از لايه - فیلم استاندارد كاليبراسيون
 • محدوده ي اندازه گيري mg/m3 , 0-1 , 0-5 mg/m3 0-1000 0-5000

آنالايزر CO مدل GFC-311E

 • روش اندازه گيري مادون قرمز Gas Filter Correlation
 • افزايش حساسيت و دقت اندازه گيري در رنج هاي پايين با استفاده از سلهاي چند باز
 • خورد و رفت و برگشتی چندگانه نور.
 • سادگي كاربرد و عمليات راهبري با داشتن صفحه نمايش حساس به لمس.
  محدوده ي اندازه گيري 0-5 ,0-10 , 0-20 , 0-50 , 0-100ppm

آنالايزر SO2 مدل GFS-312E

 • اندازه گيري به روش فلورسانس UV
 • دقت بالاي سيستم بدليل عدم تاثير از مزاحمت هاي ساير پارامترها
 • صفحه نمايش حساس لمسي با كاربري آسان
  محدوده ي اندازه گيري 0-0.05 , 0-0.1 , 0-0.2 , 0-0.5 , 0-
 • 1.0 ppm

آنالايزر اذن GUX-313E

 • روش رنگ سنجي UV
 • كاربري آسان آنالايزر با داشتن صفحه نمايش حساس به لمس
  محدوده ي اندازه گيري 0-0.1 , 0-0.2 , 0-0.5 , 0-
 • 1.0 ppm

آنالايزر اذن GUX-313E

 • روش رنگ سنجي UV
 • كاربري آسان آنالايزر با داشتن صفحه نمايش حساس به لمس
  محدوده ي اندازه گيري 0-0.1 , 0-0.2 , 0-0.5 , 0-
 • 1.0 ppm

آنالايزر NOX مدل GLN-314E

 • روش اندازه گيري لوميناس شيميايي.
 • امكان اندازه گيري NO و NOX با بهترين دقت ممكن.
 • كاربري آسان آنالايزر با داشتن صفحه نمايش حساس به لمس..
  محدوده ي اندازه گيري 0-0.1 , 0-0.2 , 0-0.5 , 0-1.0 , 0-
 • 2.0 ppm

آنالايزر CO , O2 گازهاي خروجي دودكش GCO-200

 • سنسور CO با روش الكتروليز الكتريكي و سنسور با باطری گالوانیکی
 • سادگي سيستم و كاهش هزينه هاي تعميرات و نگهداري
 • محدوده ي اندازه گيري CO2: 0-200 to 0-2000 ppm و O-2: 0-25%

آنالايزر گاز HCL در جريان گاز GNC-224-1/25H

 • مناسب براي كنترل آلودگي گازهاي خروجي از واحدهاي زباله سوز مخصوص زماني
 • كه زباله حاوي مقادير زيادي PVC باشد .
 • طراحي بهينه جهت كاربري و نگهداري آسان سيستم
  محدوده ي اندازه گيري GNC-25H : 0-(10-100) ppm ,GNC224: 0-( 50-2000 ) ppm