آنالایزرهای آنلاین آب و فاضلاب

شرکت خردکیا دانا با اتکا به سالها تجربه در زمینه تامین، نصب و اجرای سیستم های مانیتورینگ و کنترل کیفی آنلاین آب و فاضلاب، اکنون قادر است برای کنترل کیفی تمامی پارامتر های شیمیایی و فیزیکی آب و فاضلاب راه حل مناسبی ارائه نماید. داشتن نمایندگی انحصاری از کمپانی های صاحب نام جهانی، اکنون این امکان را فراهم نموده است که برای تمامی کاربردهای آب و فاضلاب، نظیر آب های فوق خالص صنایع (Ultra Pure Water) ، آب های شرب، آب های سطحی نظیر سدها، رودخانه ها، تالاب ها و دریاها، پساب های شهری، پساب های صنعتی و سایر کاربردهای صنعتی و زیست محیطی مشابه، سیستم های کنترل و پایش لحظه ای ارائه نماید.

کمپانی Tethys Instruments فرانسه

با کاربردهایی نظیر مانیتورینگ رودخانه ها و سدها، تالاب ها و دریاچه ها، تصفیه خانه های پساب شهری و صنعتی با قابلیت اندازه گیری تمام پارامترهای کلیدی از قبیل نیترات، نیتریت، آمونیاک، فسفات، کلر آزاد باقیمانده PH, EC, DO, Turbidity, TSS, BOD, COD, TOC, Oil, PAH, TPH, BTX و سایر پارامترهای مطرح

برای دریافت جنرال کاتالوگ فارسی این کمپانی اینجا را کلیک نمایید و برای دریافت جنرال کاتالوگ انگلیسی این کمپانی اینجا را کلیک نمایید.


کمپانی Systea ایتالیا متخصص آنالایزرهای مبتنی بر شیمی تر Wet Chemistry

بصورت پرتابل، آزمایشگاهی و آنلاین تک پارامتری یا مولتی پارامتری به هر دو شکل استخراجی و In-Situ برای طیف وسیعی از انواع آبهای سطحی و رودخانه ها، سدها و دریاها، فاضلاب های شهری و صنعتی برای پارامترهای مختلف نظیر قلیائیت، سختی، انواع نوترینت ها از جمله نیترات ، آمونیاک، نیتریت، فسفات کل و ارتو فسفات، سیلیکا، آهن کل، کروم، نیکل، مس، بور، اوره، TOC، سیانید، فنل، کلر آزاد باقیمانده، روی، منگنز و ....

برای دریافت کاتالوگ فارسی این کمپانی اینجا را کلیک نمایید و برای دریافت جنرال کاتالوگ انگلیسی این کمپانی اینجا را کلیک نمایید.


کمپانی DKK-TOA ژاپن متخصص در طراحی و ساخت

آنالایزرهای آنلاین آب های فوق خالص بویلرها و برج های خنک کننده نیروگاه ها، صنایع نفت و داروسازی ها

برای دریافت کاتالوگ جنرال فارسی این کمپانی اینجا را کلیک نمایید و برای دریافت جنرال کاتالوگ انگلیسی این کمپانی اینجا را کلیک نمایید.